פיצול דירות – מכת מדינה

פיצול דירה מבלי שנקבל על כך היתר בנייה כחוק מהווה מעשה נזיקין המקנה לדיירים האחרים בבניין זכות תביעה בעילת הפרת חובה חקוקה.

משמעות הדבר היא כי חלה חובה על פי חוק התכנון והבנייה  לקבל היתר בנייה כחוק על מנת לפצל דירה , במידה ולא נתקבל האישור כאמור אזי הגורם המפצל הפר את חובתו בכך שפעל בניגוד לחוק.

כי נקבע לאחרונה על ידי ביהמ"ש בת"א 2523-07 כנען בנימין ואח' נ' בנימין ירושלמי כי כאשר הבנייה נעשתה ללא היתר כאמור הדיירים אינם צריכים להוכיח ...

קרא עוד →

זכות השימוע במשפט העבודה בישראל

שימוע – הוא הליך שבו ניתנת הזדמנות לאדם, לפני קבלת החלטה משמעותית בעניינו , להשמיע את טענותיו בעניין זה בפני הגורם המחליט , כדי שיש וישנה את ההחלטה המתגבשת. שימוע בישראל מתבטא במספר תחומים: שימוע בדין הפלילי, שימוע בתעבורה, שימוע במשפט ציבורי ושימוע בתחום דיני העבודה .

במאמר זה אתמקד בדין המצוי בעניין זכות השימוע בתחום דיני העבודה בישראל.

כלל השימוע דורש כי רשות מינהלית לא תפגע באדם אלא אם נתנה לו קודם לכן הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניה. הדעה הרווחת, לפיה ...

קרא עוד →

עיקרון חופש החוזים

 מבוא

כל אחד מאיתנו במהלך חייו מתקשר עם אנשים שונים בצורות כאלה ואחרות בצורות כאלה ואחרות וכשאי מביטה על צרוף המילים "עיקרון חופש החוזים" מחד עולה בי התחושה שיש בידי כאדם כפרט בתוך חברה דמוקרטית להתקשר עם מי שארצה , מתי שארצה ולטובת כל עניין שנסכים עליו יחד, תחושה שבהחלט גורמת לרצון לברך שנולדת לתוך חברה מהסוג שלנו .

מאידך עולה קושי ואף חשש באמירה מסוג זו שהרי האם יעלה על הדעת שבחברה מתוקנת יכול ויווצר מצב בו הממסד יברך על כל ...

קרא עוד →