top of page
shutterstock_96851353.jpg

מקור הכתבה

מאת: ynet  פורסם:  29.05.12 , 12:31

פנסיונר של צה"ל, שפתח במאבק משפטי נגד חוות דיג באילת, טוען כי התמורה שקיבל עבור עבודתו כשומר לילה לא היתה כספית – אלא אספקת דגים שבועית. האיש, בן 60, הגיש לאחרונה ערעור על דחיית תביעתו להכרה ביחסי עובד-מעביד בינו לבין החווה.האיש, שלטענתו התגורר בקרוואן במקום בין השנים 2008-2002, שמר בלילות על מתחם החווה, ובין השאר האכיל את הדגים, כיבס רשתות דיג וביצע עבודות תחזוקה שונות. לדבריו, סיכום השכר אליו הגיע עם מנהלי החווה היה קבלת 17 ק"ג דגי דניס מדי שבוע בתמורה לעבודתו. כמו כן, הוא השתתף באירועי החווה ואף קיבל תלושים לחג כמו כל שאר העובדים.

במהלך שנת 2008, בעקבות החלטת ממשלה על הוצאת כלובי הדגה ממפרץ אילת, פונתה החווה וכתוצאה מכך פוטרו עובדיה וביניהם גם התובע. בעוד כל עובדי החווה קיבלו פיצויי פיטורים ותשלומי עזיבה, פוטר התובע ללא כל תמורה או זכויות כשאר העובדים, נטען בתביעה שהגיש.
כשהבין כי נותר ללא כל זכויות עם פינוי החווה, הגיש הפנסיונר תביעה משפטית לבית הדין לעבודה נגד החווה ובה דרש שיכירו בו כמי שהועסק בה כשומר. התביעה כללה דרישה לקבלת פיצויי פיטורים, הבראה, חופשה שנתית ודמי חגים, כפי שהיה מקבל לו הוכר כשכיר שהועסק על פני 6.5 שנים. סכום התביעה הסתכם בכ-600,000 שקל.

שומר כמחווה של רצון טוב.

לאחר שנתיים של דיונים, דחה בית הדין האזורי את התביעה. בית הדין קבע, כי אף על פי שהתובע שמר על החווה והתגורר בה, אין מדובר ביחסי עובד-מעביד אלא במחווה של רצון טוב בין הצדדים, לפיה הראשון מאפשר לשני לגור בחווה ובתמורה השני שומר לראשון על החווה.

הפנסיונר, שלא השלים עם הפסיקה, החליט לערער לבית הדין הארצי לעבודה באמצעות משרד עורכי הדין אורן גבריאלי וטל מור ממשרד מור-גבריאלי ושות'. בערעורו טען הפנסיונר, כי פסק הדין שגוי, מתעלם מהמאפיינים הברורים של יחסי עובד-מעביד וכי נכון לקבוע כי הוא שימש שומר בפועל ולא מתנדב. זאת, מכיוון שברור ששכרו שולם לו בדמות 17 ק"ג דגים מדי שבוע, שאותם יכול היה למכור ולקבל עבורם תמורה כספית.

טרם התקבלה החלטת בית הדין בנוגע לערעור.

shutterstock_96851353.jpg
bottom of page