top of page
businessman-calculating-money.jpg

מקור הכתבה

מאת:  זוהר שחר לוי - 28.07.13, 08:54

רשם ההוצאה לפועל בתל אביב הורה לבנק הבינלאומי להחזיר 132 אלף שקל לאדם שהבנק גבה ממנו חוב של כ־25 אלף שקל במשך כ־20 שנה בעודף.

ההחלטה של הרשם, אשר אוהד, התקבלה בשל בקשה של החייב על בסיס בדיקה חשבונאית של סכומי החוב שנגבו ממנו. הבדיקה העלתה שהבנק גבה במשך 20 שנה פי שישה מהסכום שהיה אמור. כמו כן, החוב הנומינלי חושב לפי ריבית של 30%, שלא התעדכנה במשך השנים כפי שהיתה צריכה, וכך הגיעה היתרה לתשלום – לאחר 20 שנות גבייה – ללא פחות מ־1.2 מיליון שקל.

ההליך נגד החייב החל ב־1990, אז במסגרת פסק דין חויב לשלם כ־25 אלף שקל לבנק בתוספת ריבית שנתית של כ־30%.

מהבנק הבינלאומי נמסר בתגובה: "מדובר במקרה שאירע לפני כמעט 20 שנה, שבו נגרמה גביית יתר, ככל הנראה, עקב תקלה במשרד עורכי הדין שייצג אז את הבנק. תקלה שהבנק כמובן לא היה מודע לה. עם גילוי התקלה ובהתאם להנחיית בית המשפט החזיר הבנק את הכספים".

את החייב ייצגו עורכי הדין טל מור ואורן גבריאלי ממשרד מור-גבריאלי ושות'.

closeup-woman-using-calculator-smart-pho
bottom of page