top of page
closeup-shot-different-colorful-pencils.

מקור הכתבה

מאת: מערכת ערב ערב גיליון: 2579, 06/12/12 

מאת: מור גבריאלי / ביום מן הימים מקבלת גננת שניהלה גן פרטי באזור הדרום מכתב אזהרה מההוצאה לפועל בוא לתדהמתה היא מגלה כי הינה חייבת 170,000 ₪ !!!! בהתאם לפסק דין שנפסק כנגדה.הגננת שהינה אם חד הורית נלחצה מאוד כשראתה את החוב ופנתה למשרד מור גבריאלי ושות' משרד עורכי דין בניהולם של עו"ד אורן גבריאלי ועו"ד טל מור.


 

בית הדין האזורי הנכבד לעבודה בבאר שבע נתבקש על ידי משרד עורכי הדין מור גבריאלי ושות' שבראשם עומדים עוה"ד אורן גבריאלי וטל מור ,לקבל בקשת גננת לבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד כנגדה ו/או לעכב את ביצועו ו/או ליתן הארכת מועד לערער עליו ו/או ליתן הארכת מועד להגשת כתב הגנה ו/או לאשר מסירת הודעת צד שלישי (לחב' הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ) וכן לקבוע כי נפל פגם שבחוסר תום לב במעשי המשיבה אליהו חברה לביטוח בע"מ וכן לסלק את התביעה מחוסר עילה .
מבדיקה עם הגננת עולה סיפור שנראה הזוי לחלוטין אך מה לעשות שהמדובר במציאות ואף "מציאות נושכת" . בישיבה שנערכה במשרד עורכי הדין מור גבריאלי ושות' עם הגננת עולה כי לגננת היו עובדות , עבורן הפרישה הגננת הפרשות סוציאליות על פי חוק לאליהו חברה לביטוח בע"מ .


ביום מן הימים הגיע אליה סוכן ביטוח שהציג עצמו כסוכן ביטוח מטעם איגוד הגנים הפרטיים והמליץ לגננת להעביר את ההפרשות הפנסיוניות של העובדות מאליהו חברה לביטוח להראל חברה לביטוח וכך עשתה הגננת המשיכה לשלם עבור עובדות הגן להראל חברה לביטוח לאחר ששוכנעה היא והעובדות כי יש בכך יתרון.
הנה כי כן החלה הגננת להעביר תשלומים שוטפים בעבור תנאים סוציאלים לעובדותיה להראל חברה לביטוח בהתאם להמלצת סוכן הביטוח.מספר חודשים אחרי נסגר הגן והעובדות פוטרו.
באליהו חברה לביטוח הצטבר חוב לכאורה על סך 12,000 ₪ בעבור כך שלא הופרשו כספים לעובדות (שכמובן הופרשו אך להראל חברה לביטוח כאמור) אך אליהו חברה לביטוח הגדילה לעשות ולא ביררה מול הגננת פשר החוב כמו גם לא תבעה את סך 12,000 ₪ . אלא המתינה כשנתיים ואז תבעה את הגננת המופתעת שהינה חד הורית ב 170,000 ₪ !!! לא פחות מזה.
מסיבות טכניות ואישיות (גירושין באותה העת) הגננת לא הגישה כתב הגנה ובית הדין פסק כנגדה חוב על סך 170,000 ₪ לאחר שנתבקש זאת מאליהו חברה לביטוח. הגננת שחשה שכל עולמה חרב עליה שהרי אין בכיסה סכום של 170,000 ₪ הגיע אחוזת אמוק למשרדי מור גבריאלי ושות'.


עו"ד גבריאלי ומור בעזרת המתמחה מר אגליק דן אל , פנו עבור הגננת לרשות האכיפה והגביה וכן לבית הדין האזורי לעבודה וביקשו לבטל את פסק הדין תוך שהם טוענים כי המדובר "בתביעת סרק לוליינית המפגינה בין היתר אקרובטיקה משפטית" מצרפים פסקי דין רלוונטים לעניין ושוטחים בפני בית הדין הנכבד את התנהלותה הקלוקלת של אליהו חברה לביטוח ומבקשים לצרף את הראל חברה לביטוח בע"מ כצד שלישי להליך.
סוף טוב הכל טוב
בדיון שנערך בין הצדדים בבית הדין האזורי בבאר שבע בו שטחו הצדדים את טענותיהם בפני בית הדין הנכבד, הגיעו הצדדים להסכמה בו פסק הדין יבוטל וכך גם כל הליכי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד הגננת יבוטלו והגננת תשא בהוצאות משפט בסך 1,200 ₪ בלבד!!! 

shutterstock_744285925.jpg
bottom of page